Loại Mua vào Bán ra
CAD 17,125.88 17,841.12
CHF 24,905.57 25,945.72
EUR 26,692.82 28,054.19
GBP 29,424.46 30,653.34
JPY 213.77 224.90
THB 655.71 755.92
USD 23,060.00 23,270.00